DRAHÉ KAMENY PODLE PŮSOBENÍ NA ČAKRY

Mají drahé kameny opravdu léčivou moc? Jak a na co působí? Jak pomoci kamenů odblokovat a léčit čakry?

CO JE TO ČAKRA?

Slovo čakra pochází ze sanskrtu (jeden z nejstarších známých jazyků) a v překladu znamená kruh nebo kolo. Čakry jsou energetické víry, kterými proudí energie jak z těla ven, tak i dovnitř do těla a nacházejí se podél vertikální osy těla. Dělíme je na hlavní a vedlejší. Jsou spojeny hlavními meridiány (soustava drah, jimiž proudí energie uvnitř těla). Důležitých je sedm hlavních čaker a sedm párů vedlejších čaker. Celkově je čaker několik tisíc, ale většího významu jen asi 40 z nich. Zobrazují se jako lotosové květy, z nichž každý rezonuje o jiných frekvencích a odpovídá určité barvě duhy.

Poruchy, blokády a různé deformace v činnosti čaker se projevují jako nemoci, špatné mezilidské vztahy nebo těžké životní situace. Pokud jsou všechny čakry, odblokované, vyčištěné a v harmonii, je harmonický i život člověka.


Proto jsem pro Vás dle odborné literatury připravila u každého článku stručný seznam minerálů a drahých kamenů, které jsou vhodné na odblokování jednotlivých čaker.

Základní neboli Kořenová čakra (v sanskrtu se nazývá MULADHARA) se nacházející na spodní straně páteře.červenou barvu, čtyři korunní plátky a vztahuje se k ní slabika LAM nebo také LANG a vokál U. Nachází se v oblasti mezi konečníkem a genitáliemi na tzv."hrázi" a je natočená směrem k zemi. Ovlivňuje všechny pevné části těla, kořen páteře,...

Sakrální neboli společenská čakra (v sanskrtu se nazývá SVADHISTANA) se nachází mezi pupíkem a pohlavními orgány. Jedná se o druhou čakru, která je také označována jako sexuální. Vztahuje se k ní slabika VAM nebo VANG. Druhá čakra má oranžovou barvu, šest korunních plátků, vztahuje se k ní element voda, smysl chuť a jako žláza jí přísluší...

Čakra Solar plexus nebo pupeční čakra jsou synonymem pro Solární čakru neboli Kořenová čakra (v sanskrtu se nazývá MANIPURA) se se nachází asi dva prsty nad pupíkem. Tato čakra má žlutou barvu a deset korunních plátků. Její páteřní umístění je nad desátým hrudním obratlem. Živel, který je spojený s třetí čakrou je Oheň a ze smyslů, které 3. čakra...

Srdeční čakra (v sanskrtu se nazývá ANAHÁTA) se nacházející v oblasti prsou blízko srdce a je napojena na mezilidské vztahy a lásku. K srdeční čakře se váže slabika JAM nebo JANG a barva zelená a růžová. Čtvrtá čakra se nachází uprostřed hrudi a má dvanáct korunních plátků. Její páteřní umístění je nad pátým hrudním obratlem. Se čtvrtou čakrou je...

Čakra hrdla

25.01.2019

Čakra hrdla neboli krční čakra (v sanskrtu se nazývá VIŠUDHA) se nachází v oblasti hrtanu mezi krční jamkou a ohryzkem a má šestnáct korunních plátků. Váže se k ní slabika HAM nebo HANG a barva světle stříbřitě modrá. Její páteřní umístění je nad třetím krčním obratlem. Otvírá se směrem dopředu. S pátou čakrou je spojen element éter a...

Čakra čelní neboli čakra třetího oka (v sanskrtu se nazývá ADŽŇA) se nachází prst nad kořenem nosu, ve středu mezi obočím a má 96 korunních plátků. Váže se k ní mantra KŠAM nebo OM a barva napůl růžovožlutá a napůl modrofialová. Její páteřní umístění je nad druhým krčním obratlem. Otvírá se směrem dopředu. S šestou čakrou je spojen...

Korunní nebo též zvaná temenní čakra (v sanskrtu se nazývá SAHASRARA) se nachází na temeni hlavy a těsně nad hlavou a má na středu 12 a na okrajích 960 korunních plátků.