KONTAKT

Kontakt:

Bc. Petra Malafová
Uhelná 120
Chrást u Plzně
330 03
Česká republika

: 07297424
DIČ: CZ9356212294

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v Živnostenském rejstříku od 18.7.2018. Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Plzně; č.j. MMP/184402/18


REKLAMACE

Veškeré reklamace směřujte, prosím, na email: fontanadicristalli@centrum.cz nebo vyplňte reklamační formulář níže. Poté postupujte dle následujících pokynů.

2) Reklamované zboží následně odešlete na adresu:

Bc. Petra Malafová
U
helná 120
Chrást u Plzně
330 03

Zboží zašlete jako doporučený dopis/balík. Zboží nezasílejte formou dobírky - nebude převzato!
Spolu s reklamovaným výrobkem zašlete i kopii či originál faktury (stačí zaslat emailem).

3) Jakmile zboží obdržíme, Vaše zboží opravíme nebo vyměníme, popřípadě vrátíme finanční prostředky - nejpozději však do 14 dnů.

  • Finanční prostředky nebudou vráceny dříve, než-li dojde k doručení reklamovaného zboží
  • Kupující nese přímé náklady na vrácení zboží

4) Pokud však prodejce při prohlídce reklamovaného předmětu zjistí vady, které jsou v rozporu se zárukou (záruka se nevztahuje na opotřebení a vady vzniklé používáním zboží), nebude kupujícímu reklamace uznána a reklamovaný předemět bude vrácen zpět kupujícímu. V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat kupujícímu částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.

5) Pokud se kupující rozhodne reklamovat zboží z důvodu poškození během přepravy, je povinen tuto skutečnost oznámit nejpozději do 24h od převzetí balíčku. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a sepsat s ním protokol o poškození zásilky. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky doporučuji kupujícímu zásilku od přepravce nepřebírat. Upozornění na tento případ reklamace je kupujícímu sdělen již v emailu o "odeslání zboží".

Podrobnosti o reklamaci a právu z vadného plnění najdete v Obchodní podmínky