Jantar

26.01.2019

Jantar je fosilizovaná pryskyřice stromů, která je stará nejčastěji 25 až 40 milionů let. Tyto zkamenělé pryskyřice se ukládaly v nepravidelných vrstvách třetihorních písků a jílovitých břidlic. Jantar je tvořený uhlíkem, vodíkem a kyslíkem a často i malými podíly síry a popelovin. Významnou složkou je tu kyselina jantarová, a to v množství 3 - 8 %. Víceméně z tradice se jantar řadí mezi minerály.

Ne však každá pryskyřice z každého stromu se může proměnit v jantar. Smůla takových stromů musí být zároveň odolná proti hnilobě a tlení. Většina pryskyřičných zárodků nepřežije intenzivní působení sluníčka, déšť ani extrémní teploty.

Jantar členíme podle toho, z jaké pryskyřice se formuje. Například za baltský jantar jsou zodpovědné jehličnany z čeledi pajehličníkovitých. V Americe jantar pochází ze stromu jménem kurbaryl obecný, v Indii z východoindické kopáloně indické a v Austrálii z damaroně australské.
Nejbohatší ložiska baltského jantaru se nacházejí v oblasti ležící v blízkosti Baltského moře. Největší naleziště jsou umístěna na poloostrově Sambia a u ruského Kaliningradu. Oplývají tzv. modrou půdou, což je zemina vznikající pouze v mořích, obsahující glaukonit a vyskytující se 25-40 m pod úrovní terénu. V této oblasti se jantar těží od roku 1860. Významná naleziště jantaru se objevují také v Rumunsku, na Sicílii, Madagaskaru, v Itálii, Japonsku, Myanmaru, Mexiku a Kanadě a všude tam, kde byly podobné podmínky vzniku. Nejstarší nálezy pocházejí ze Sibiře, Mongolska a Číny.

Zařazení jantaru:

Legendy o jantaru

V historických pramenech najdeme poměrně dost legend o tomto "kameni". Hezké a často výstižné bylo pojmenování jantaru. Zatímco české slovo jantar laikovi nic neřekne, římské označení "succinium" naznačovalo, že jde o "kamennou šťávu". Řekové, proslulí svou zvídavostí a tíhnutím k vědeckému poznání, zase nazvali zkamenělou pryskyřici elektronem, protože je zaujala třením vznikající statická elektřina. Kdyby se místo ebonitové tyče třela liščím ocasem tyč jantarová, výsledek by byl obdobný. Vznikající statická elektřina by k povrchu tyče přitahovala všechna drobná smítka z okolí. Ostatně právě tento jev u jantaru pozoroval a popsal řecký učenec Thales z Mílétu už v 6. století př. n. l.

Účinky jantaru na vlastnosti

Jedná se o "krystal", který pohlcuje negativní energii a nastoluje rovnováhu. Posiluje naši trpělivost, přináší klid, čistí čakry, uzemňuje a pomáhá při rozhodování. Zvyšuje důvěru a přirozenou krásu nositele. Osamělým lidem přitahuje přátele. Pomáhá také naplňovat naše přání a propůjčuje šťastnou ruku při podnikání. Je také ochranných kamenem, a to zejména pro děti.

Léčebné účinky jantaru

Jantar je považován za velmi účinný ochránce zdraví na všech úrovních. Výborně pomáhá při bolestech krku, léčí štítnou žlázu, žaludek, játra, žlučník, ledviny, slezinu i močový měchýř. Pomáhá také při bolestech hlavy, uší, očí a zubů a také při kloubních onemocněních a křečích.

ČIŠTĚNÍ A NABÍJENÍ

Čištění: pod proudem studené vody několik minut nebo přes noc ve sklenici vlažné vody
Nabíjení: krátce na nepřímém slunci

NABÍDKA ŠPERKŮ A DEKORACÍ S JANTAREM