LAPAČE SNŮ A VŠE O NICH

...

LAPAČ SNŮ - co to je?

Lapač snů je považován za magický předmět a mocný amulet proti veškerým zlým silám. Lapač snů podle legendy pochází od indiánského kmene Siouxů.
S tímto "vynálezem" se také pojí indiánská legenda, vlastně je jich trochu víc.

Odkud lapače snů pocházejí?

Lapač snů, jak jsem již naznačila, pochází z dávných dob staré mladé Ameriky a z rukou jejích původních indiánských obyvatel.

Starodávné legendy o historii a původu lapačů snů vznikly mezi několika kmeny domorodých Američanů (Indiánů) konkrétně mezi kmeny: Lakota, Chippewa a Ojibway. Každá legenda se mírně liší tím, co je specifické pro danou oblast země.

Nejznámější jsou pověsti kmene Ojibwe a Lakota. Zatímco mnoho kultur dává pavouky do spojitosti se zlem a negativitou, lidé z Ojibwe je považovali za symbol ochrany a pohodlí. Podle příběhu Ojibwa sloužila jako duchovní ochránce pro kmen, zejména pro malé děti, mystická "Pavoučí žena". Jak lidé Ojibwe pokračovali v expanzi a rozšiřovali se po celé zemi, "Pavoučí žena" zjistila, že je obtížné nadále chránit a dohlížet na všechny členy kmene, protože je dělila čím dál tím větší vzdálenost. Proto vytvořila první "pavučinu snů", kterou mohly matky a babičky využít jako prostředek, kterým lze na dálku mysticky chránit své rodiny a především děti.

Pro některé domorodé Američany má lapač snů mnohem širší smysl, než jen podle tradičních legend. Pro tyto lidi jsou lapače snů jakési totemy, představující pozitivní energii a pomáhající neutralizovat špatnou energii - ať už ve spánku nebo bdělém stavu.

Jak se lapače snů používají?

Indiáni dodnes věří, že noční vzduch je prosycený sny, a to jak dobrými, tak špatnými.
Lapač snů pověšený nad lůžkem má podle nich přitáhnout do svých sítí veškeré sny a myšlenky.
Špatné sny se zachytí v síti lapače a ráno jsou zničeny denním světlem.
Ty dobré sklouznou po peříčku zpět do duše spícího, aby mohl s nimi nadále pracovat.

Netrápí-li člověka zlé sny a noční můry, věší se lapač, resp. "indiánský kruh", uprostřed místnosti, kde ničí "špatné síly" a pomáhá správnému proudění energií prostorem.
Věší se také do okna, kde zlepšuje proudění sluneční energie do bytu.

Části lapače a jejich význam

Věděli jste, že každá část lapače má svůj jasně daný a neodmyslitelný význam?

Kamínek: Kamínek uprostřed síťky znázorňuje "vlastní já" člověka. Je to střed, kolem kterého se točí svět. Indiáni věří tomu, že se sny (ať už dobré, špatné nebo strašidelné) snaží najít každého člověka. A že tohle centrum (vlastní já) je třeba chránit, především před negativní energií. Proto šamani vymysleli Indiánům lapač snů.

Kruh: Kruh lapače snů představuje svět a vesmír a chrání kamínek (tedy vlastní já člověka). Je to první překážka pro negativní síly, které se na spáče valí. Kruh (často z vrbové větvičky omotané kůží) má zadržovat negativní vlnění.

Peříčko: Peříčka jsou přivázána ke kruhu. Zachytávají vesmírnou energii a sny a dopředu je filtrují. Noční můry jsou odraženy pryč a sladké sny jsou přeneseny do síťky. Ta také zachytí všechnu negativní energii, která by přece jen přes pírka prošla.

Síť: Síť s uzlíky je v lapači snů to nejdůležitější! Chytá děsivé sny a negativní síly. Indiáni totiž věří, že negativní energie, která se v síti zachytí, zabloudí a nenajde cestu ke kamínku uprostřed (tedy k člověku). Symetrie sítě symbolizuje harmonii. A přesně tu všichni zlí duchové nenávidí...

LAPAČE SNŮ SKLADEM